Prognoses leerlingenaantallen

In de documenten vanuit het bestuur wordt steeds gesproken over een daling van het aantal leerlingen van 25% in de komende 15 jaar, omdat Zutphen een krimpregio geworden is. Deze prognose riep binnen onze groep twijfel op.

CBS: daling slechts 14% tot 2027

De achterhoek is een krimpgebied, en Zutphen ligt aan de rand van dit gebied. Zou deze krimp ook voor Zutphen gelden? Om hierachter te komen hebben we de cijfers van het CBS bekeken - de officiële overheidscijfers. Deze cijfers bevestigen ons vermoeden dat Zutphen buiten de krimpregio valt.

De bevolkingsomvang van Zutphen is vrij stabiel dankzij een positief migratiesaldo, dat bovendien slechts een klein verschil uitmaakt van ongeveer 0,5 % per jaar op de totale bevolking. De bevolking vergrijst wel en er is een licht dalend aantal geboorten, en bijgevolg ook een licht dalende trend van leerlingenaantallen. De daling tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2027 van de 0-12 jarigen is 14% volgens de CBS-cijfers.

Overigens is deze daling voltooid in 2023. Daarna is sprake van consolidatie en vanaf 2026 vindt er zelfs een lichte stijging en daarna consolidatie plaats.

Een daling van 14% levert een totaal ander beeld op de de daling van 25% waarover door het bestuur wordt gesproken.

De berekening kunt u hier bekijken (in Excel).

Consequenties

Onze PO-scholen beginnen een jaar met gemiddeld 190 tot 195 leerlingen, en eindigen het schooljaar door de instroom van kleuters met gemiddeld zo'n 220 tot 230 leerlingen. Stel dat het aantal leerlingen inderdaad 14% daalt, comform de prognose van het CBS voor heel Zutphen, dan beginnen de scholen in 2023 nog steeds met meer dan 160 leerlingen en eindigen ze het jaar met minstens 185 leerlingen. Kortom, ruim boven de in Zutphen geldende opheffingsnorm van 151.

Na 2023 worden volgens de CBS-prognoses de leerlingenaantallen zelfs weer iets hoger. Geen enkele reden dus om met dit argument een school te sluiten.

Slechts één argument zou hout snijden: als de Vrije Scholen sterker zouden krimpen dan andere scholen. Maar dit is in de afgelopen jaren niet zo geweest, ondanks het gebrek aan PR.

Onderteken hier de oproep aan de Raad van Toezicht