Toelichting

Om duidelijk te maken hoe we tot deze petitie zijn gekomen hebben we een toelichting op de petitie geschreven.

Printen

Mocht je de petitie of de toelichting willen printen, dan zijn hier de pdf bestanden:

Petitie

Om onze boodschap krachtiger over te kunnen brengen aan het bestuur hebben we onderstaande petitie opgesteld. Lees ook onze toelichting op de petitie om te begrijpen hoe we tot de petitie zijn gekomen.

De petitie is op dit moment 154 keer getekend.

Wij zijn zeer bezorgd!

De overgang van drie naar twee vrije basisscholen is voor veel ouders en kinderen een ingrijpende verandering, die veel onrust met zich meebrengt. Het bestuur is bij herhaling niet bereid of in staat gebleken het besluit zodanig toe te lichten en te onderbouwen dat het deze onrust wegneemt en vertrouwen biedt in de voorgestelde koers. Onze kritiek:

  • Een gedegen onderbouwing ontbreekt.

Ondanks herhaalde verzoeken is er tot op de dag van vandaag geen gedegen onderbouwing gegeven van de gemaakte keuzes en worden er geen concrete antwoorden gegeven op de vragen die nog leven bij de ouders. Er is zelfs geen eenduidig antwoord op de vraag waarom dit besluit zou leiden tot een gezonde financiële toekomst van het vrije schoolonderwijs. Staan we binnenkort niet alsnog voor een faillissement?

  • Keuze om van drie naar twee scholen te gaan is zeer discutabel.

Waarom kiezen om een school te sluiten? Twee scholen betekent dat nieuwe aanmeldingen moeten worden afgewezen, voor zij-instromers is geen ruimte en de klassen worden overvol. Hiermee zet het bestuur een negatieve spiraal in gang. Is er werkelijk geen betere oplossing mogelijk dan zelfgekozen krimp? Zijn alle mogelijke bezuinigingen écht onderzocht?

  • Gevolgen van het besluit zijn niet helder.

Het besluit geeft geen inzicht in de concrete gevolgen voor ouders en kinderen. Kunnen alle kinderen binnen één gezin naar dezelfde school? Hoe vaak moeten kinderen verhuizen? Op welke tijdelijke locatie(s) komen zij terecht? Hoe lang duurt de bouwoverlast? Hoe zit het precies met de zorg van de GGD omtrent de luchtkwaliteit? Hoe komt het gebouw op de Valckstraat er straks uit te zien?

Zolang dit besluit voor onrust en onduidelijkheid zorgt willen we niet doorgaan op de ingeslagen weg van het bestuur. We willen gezamenlijk op zoek naar een oplossing die de toekomst van het vrije schoolonderwijs voor onze kinderen veiligstelt en die gedragen wordt door de drie afzonderlijke schoolgemeenschappen.

Ons voorstel:

Stilleggen van het besluit totdat er voldoende duidelijkheid en draagvlak is en we weer samen met ouders, leerkrachten en bestuur kunnen werken aan een duurzame en breed gedragen oplossing.

Deze petitie kan niet meer getekend worden; zie de oproep aan de Raad van Toezicht.