Blijf op de hoogte

Wil je graag onze nieuwsbrief ontvangen? Hier kun je je inschrijven.

Over deze website

Deze website is een communicatiemiddel van de initiatiefgroep Vooronzevrijscholen. Dit initiatief ontstond op basisschool de IJssel toen op 23 april 2013 voor ons als ouders duidelijk werd hoe de drie vrije basisscholen in Zutphen herverdeeld gaan worden. Nadat eerder de Zwaan gesloten zou worden en toen de Berkel, is nu de IJssel aan de beurt. Om dit voor ons onverwachte en ingrijpende besluit te kunnen begrijpen, besloten we ons te verdiepen in de achtergronden ervan. Maar hoe meer we dat deden, hoe meer zorgen we kregen. We vonden geen goede onderbouwing van het besluit en we kwamen verontrustende zaken tegen die ons vertrouwen in het proces ondermijnden.

We richtten daarom de initiatiefgroep Vooronzevrijescholen op en schreven een brief naar bestuur en PO directie met het verzoek ons als ouders de ruimte te geven om de besluitvorming te verifiëren zodat ons vertrouwen in het besluit zou kunnen groeien. Op deze brief kregen wij een afwijzende reactie waarin niet of nauwelijks antwoord werd gegeven op de gestelde vragen.

Daarop startten wij een petitie, waarna bestuur en PO directie ons op initiatief van de IJssel MR uitnodigden voor een gesprek. Tijdens en na dat gesprek maakten wij namens de ouders die ons steunen afspraken met het bestuur om de onderbouwing van het besluit helder te krijgen. Helaas hield de bestuurder zich niet aan de gemaakte afspraken.

Toen ons ter ore kwam dat de bestuurder op korte termijn een vast contract aangeboden zou krijgen, hebben wij een brief gestuurd aan de Raad van Toezicht (RvT) waarin wij onze bevindingen aan hen voorleggen. Deze brief heeft geleid tot een gesprek tussen de voorzitter en vice-voorzitter van de RvT en vijf ouders uit de initiatiefgroep, afkomstig van alle drie de basisscholen. Helaas sprak uit de houding van de aanwezige RvT leden geen werkelijke interesse in de ervaringen van de ouders en de resultaten van ons onderzoek. Het gesprek werd al snel beeindigd.

Op 10 juli 2013 hebben wij een oproep aan de RvT online gezet. Deze werd in een week tijd door de ouders van meer dan 50% van de basisschoolkinderen ondertekend. In haar reactie van 25 juli maakte de RvT echter duidelijk niet open te staan voor de mening en zorgen van de ouders buiten de officiele paden om. De RvT weigert in te gaan op onze bezwaren en beschuldigt ons van het verspreiden van hele en halve onwaarheden zonder dit toe te lichten. In een uitgebreide reactie verzoeken wij de RvT om de gedane beschuldigingen te onderbouwen en de onvolledige en deels onjuiste notulen van het gesprek met de RvT aan te passen. Ook hierop kregen wij een afhoudende reactie waarin niet wordt ingegaan op onze vragen. Wij vinden dit alles verre van gepast voor een toezichthoudend orgaan.

Onze visie is: de drie vrije basisscholen moeten open blijven totdat overtuigend is aangetoond dat er één dicht moet. Tot op heden is dat wat ons betreft niet aangetoond. Wij vinden het zeer onwenselijk een school te sluiten, zonder dat er draagvlak voor is. Wij willen gezamenlijk op zoek naar een oplossing die de toekomst van het vrije schoolonderwijs voor onze kinderen veiligstelt en die gedragen wordt door de drie afzonderlijke schoolgemeenschappen.