Wij zijn zeer bezorgd!

De overgang van drie naar twee vrije basisscholen is voor veel ouders en kinderen een ingrijpende verandering, die veel onrust met zich meebrengt.

Daarom hebben we onderzoek verricht (zie de tekst hiernaast), een petitie opgesteld en een oproep aan de Raad van Toezicht gedaan.

Blijf op de hoogte

Wil je graag onze nieuwsbrief ontvangen? Hier kun je je inschrijven.

Meehelpen

Als je het met ons eens bent, praat daar dan over met andere ouders. Het zou ook helpen als je bevriende ouders op de site wijst. We hopen op een sneeuwbaleffect.

Kernpunten

INSPECTIE: SCHOOL MET GOEDE LEIDER GEEFT GOEDE LESSEN. Lees meer in de nieuwsbrief van 25 april.

Lees de FACTSHEET voor een overzicht van wie wij zijn, wat onze bevindingen zijn en wat wij willen. Zie ook de samenvatting van onze alternatieve begroting.

Eind 2012 nam de stichting VSNON het besluit om een van de drie vrije basisscholen in Zutphen te sluiten. Dit zou een oplossing zijn voor twee problemen:

  1. Teruglopende leerlingenaantallen als gevolg van bevolkingskrimp
  2. De penibele financiële situatie van de stichting

Toen wij ons verdiepten in de achtergronden van het besluit, kwamen we verontrustende zaken tegen die ons vertrouwen in het proces ondermijnden.

Daarop zijn wij nader onderzoek gaan doen. De resultaten gaven aan dat er geen echte onderbouwing is voor het besluit en dat het besluitvormingsproces niet goed is verlopen.

Pijlers onder besluit niet houdbaar

Daarnaast is uit vervolgonderzoek gebleken dat beide pijlers onder het ingrijpende besluit niet houdbaar zijn:

Pijler 1 (teruglopende leerlingenaantallen) wordt flink genuanceerd door groeicijfers van Athena en door officiële overheidscijfers: Daling in Zutphen beduidend lager dan het bestuur verwacht

Pijler 2 (penibele financiële situatie) staat op gespannen voet met onze tegenbegroting: Het lijkt goed mogelijk om drie basisscholen open te houden, zelfs als de daling hoger uitvalt dan het bestuur verwacht

Nog meer redenen om op het besluit terug te komen

Bestuur en (G)MR hebben een aantal keren aangegeven open te staan voor nieuwe inzichten die aanleiding geven om op het besluit terug te komen. In aanvulling op bovenvermelde zaken willen we nog noemen:

  • We hebben nooit enige documenten gekregen waaruit blijkt dat het niet mogelijk is om de drie scholen open te houden.
  • Vrije basisscholen die veel kleiner zijn dan de onze kunnen bij andere stichtingen gewoon voortbestaan.
  • Andere stichtingen zijn bereid onze scholen over te nemen op hun huidige locaties.
  • De meerderheid van de basisschoolouders staat niet achter het besluit en heeft het vertrouwen in het bestuur opgezegd.
  • Het toegekende bouwbudget van de gemeente zal ook bij een wijziging van de plannen gewoon beschikbaar blijven, zo lang het nieuwe plan maar aan de randvoorwaarden van de gemeente voldoet. Drie basisscholen open in combinatie met een beperkte renovatie van de Zwaan en nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs lijkt hier prima binnen te passen.

Wat willen wij?

In onze visie moeten de drie vrije basisscholen open blijven totdat overtuigend is aangetoond dat er één dicht moet. Wij hebben onze wensen geformuleerd in een oproep aan de Raad van Toezicht die wordt gesteund door een meerderheid van de basisschoolouders.